X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

บริการพาไปซื้อสินค้า
 
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. สินค้าต้องมี 300kg หรือ 3Q ขึ้นไป ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าล่ามวันละ 300 หยวน
3. หากต้องการโรงแรมรูปแบบใด ห้องพักแบบไหน รวมทั้งแหล่งซื้อสินค้า สามารถแจ้งล่ามได้
4. รับส่งสนามบิน
 
 
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. สินค้าต้องมี 300kg หรือ 3Q ขึ้นไป ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าล่ามวันละ 300 หยวน
3. หากต้องการโรงแรมรูปแบบใด ห้องพักแบบไหน รวมทั้งแหล่งซื้อสินค้า สามารถแจ้งล่ามได้
4. รับส่งสนามบิน
 
 
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. สินค้าต้องมี 300kg หรือ 3Q ขึ้นไป ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าล่ามวันละ 300 หยวน
3. หากต้องการโรงแรมรูปแบบใด ห้องพักแบบไหน รวมทั้งแหล่งซื้อสินค้า สามารถแจ้งล่ามได้
4. รับส่งสนามบิน
** แต่ถ้านอกเหนือ 3 เมืองข้างต้น ต้องจ่ายเพิ่ม 300 หยวน รวมทั้งค่าอื่นๆ ** วันอาทิตย์คนขับรถจะไม่อยู่
 
 
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. แจ้งวันเวลาที่ชัดเจนมีบริการไปรับที่สนามบิน
2. บริการแลกเปลี่ยนเงิน
3. บริการจองโรงแรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1237 หรือ (+66)034-406-555
สำหรับประเทศพม่า ติดต่อ : (+66)086-400-0200
ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
GET DIRECTION

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2024

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่