X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

ส่งออกสินค้า ไทย-จีน
 
 
1.สินค้า 300 กิโลกรัมขึ้นไป ทางบริษัทบริการไปรับสินค้าโดยไม่คิดค่ารถ (เฉพาะภายในกรุงเทพฯ)
2.สินค้าต้องมีน้ำหนักขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม หากน้ำหนักไม่ถึงตามที่กำหนด ต้องคิดเป็น 10 กิโลกรัม
3.ส่งสินค้าไปถึงกวางโจว ต้องใช้เวลาประมาน 20 วัน หากติดวันหยุด อาจมีการล่าช้ากว่ากำหนด
4.ลูกค้า ต้องให้รายละเอียดสินค้ากับทางบริษัท เพื่อความสะดวกในการผ่านศุลกากรหากสินค้าที่แจ้งมาไม่ตรงตามสินค้าจริง แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
5.น้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อลัง หากน้ำหนักเกินจะไม่สามารถขึ้นรถตู้ได้
6.ผู้ส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ไป-กลับ ระหว่างบริษัทกับท่าเรือ
 
 
 
1.ทางบริษัทหยุดขายประกันสินค้าชั่วคราว หากสินค้าสูญหาย จะชดใช้เป็น 3 เท่าของค่าขนส่ง (เฉพาะสินค้าที่สูญหาย)
2.สินค้าแตกง่าย ลูกค้าต้องแพ็คสินค้าอย่างดี หากสินค้าแตก ทางบริษัทไม่มีการรับผิดชอบใดๆ บริษัทรับผิดชอบสินค้าที่หายเท่านั้น
3.หลังจากสินค้าถึงปลายทาง 15 วัน ผู้ส่งสินค้าต้องชำระค่าขนส่งทั้งหมด และหลังชำระค่าขนส่ง 7 วัน หากลูกค้ายังไม่ไปรับสินค้าทางบริษัทถือว่าสินค้าตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1237 หรือ (+66)034-406-555
ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
GET DIRECTION

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2020

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่