X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

 
 

4 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีศุลกากร


4 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีศุลกากร
 

ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนได้รับความนิยมขึ้นมาก เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่าย ๆ แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนคราวละมาก ๆ การใช้บริการ Shipping ก็เหมาะสมกว่าและยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่าด้วย
แต่การนำเข้าสินค้าต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ทำไมการนำเข้าผ่านบริการ Shipping ถึงสะดวกกว่า? ในบทความวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการนำเข้าสินค้ารวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมการหากต้องการนำเข้าสินค้ากันค่ะ
ขั้นตอนนำเข้าสินค้าจากจีน เมื่อสินค้าที่เราสั่งซื้อเพื่อนำเข้าเดินทางมาถึงประเทศไทย เราต้องติดต่อสายการบินหรือสายการเดินเรือเพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง นำใบตราส่งสินค้าเปลี่ยนเป็นใบปล่อยสินค้า และผ่านพิธีศุลกากรก่อนเบิกของ โดยเราสามารถทำด้วยตัวเองหรือผ่านตัวแทน Shipping ก็ได้ แต่หากเราสั่งของผ่าน Shipping แต่แรก ทางตัวแทนจะจัดการให้เราหมดทุกขั้นตอน

1. ยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
การยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ต้องทำการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
• ข้อมูลเรือเข้า
• ใบตราส่งสินค้า
• บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ
• บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
• เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุกหรือผู้รับประกันภัยธนาคาร
• ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
จากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าไปในฐานระบบของศุลกากรต่อไป
2. ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
หลังจากศุลกากรได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้าขาเข้าของเรา หากมีข้อมูลผิดพลาดต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้กับเรา
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินค้าพร้อมแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขภาษีอากร
ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
• ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สินค้าประเภทนี้สามารถนำใบขนสินค้าขาเข้าไปชำระภาษีอากรและวางประกันที่เกี่ยวข้องได้ทันที
• ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สินค้าประเภทนี้ต้องนำใบขนสินค้าขาเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่านที่นำเข้าสินค้าก่อนเพื่อให้กลายเป็นสินค้า Green Line
จากนั้นสามารถชำระภาษีอากรได้ 3 ช่องทางที่เราสะดวก คือ ผ่านกรมศุลกากร, ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านช่องทางธนาคาร
4. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจและปล่อยสินค้า
หลังจากยื่นใบขนสินค้าขาเข้ากับใบเสร็จรับเงินที่เราไปจ่ายค่าภาษีอากรที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลของสินค้าเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นจึงจะทำการปล่อยสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้นำเข้าในที่สุด

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมในการนำเข้าสินค้า
เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมในการนำเข้าสินค้า
1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมคู่ฉบับ 1 ฉบับ
2. แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
3. สําเนาใบตราส่งสินค้า
4. สําเนาบัญชีราคาสินค้า
5. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (ถ้ามี)
6. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (ถ้ามี)
7. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสําหรับของควบคุมการนําเข้า (ถ้ามี)
8. ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร)
9. เอกสารที่จําเป็นอื่นๆ
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าผ่านพิธีศุลกากรอาจดูเหมือนไม่ยุ่งยาก แต่หากเราใช้บริการ Shipping ก็จะประหยัดเวลาและสะดวกกว่ามาก เพราะไม่ต้องเตรียมการเองรวมถึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดำเนินการเองถึงที่ด้วย
สำหรับบทความในวันนี้เราก็หวังว่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่สนใจนำเข้าสินค้าจากจีนทุกท่านจะเข้าใจขั้นตอนการนำเข้าและการผ่านพิธีศุลกากรมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถวางแผนและเผื่อระยะเวลาในการนำเข้าสินค้าได้ง่ายขึ้น


คุณกำลังมองหา บริษัทนำเข้า ส่งออกต่างประเทศ อยู่หรือเปล่า
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitpi.com


แชร์