X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

 

 
ขั้นการตอนบริการของเรา
 

เกี่ยวกับ TPI?

บริษัทเราก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2546 เป็นผู้ให้บริการทางโลจิสติกที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เรามุ่งเน้นด้านขนส่งเป็นหลัก การบริการของเรามีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพราะบริษัทเรามีทีมงานที่มีคุณภาพ พนักงานของเราสามารถให้บริการได้ทั้งภาษาจีน อังกฤษ ไทย 3 ภาษา บริษัททีพีไอฯมีอัตราค่าขนส่งที่เหมาะสม ทางบริษัทหวังว่าการบริการของเราจะทำให้ท่านพึงพอใจ อ่านเพิ่มเติม

 

บทความน่าสนใจ

การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศ


การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางโลจิสติกส์ ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการค้าระหว่างประเทศการบริการที่ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเสนอให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามีตั้งแต่การจัดการเกี่ยว กับเส้นทางการส่งสินค้าและงานพื้นๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า หรือการดำเนินการพิธีการศุลกากร จนถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจรและกระบวนการจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆ .....อ่านเพิ่มเติม

 

 

ติดตั้ง "TPIMOBILE" คลิกด้านล่าง

 
 
 
 
ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019