1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเองกำลังโหลด กรุณารอสักครู่

สาส์นจากประธานบริษัท

 
 
 
     บริษัท ทีพีไอ. อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 ตั้งอยู่

ในกรุงเทพฯบริษัททีพีไอฯเป็นผู้บริหารทางด้านโลจิสติกส์แบบมืออาชีพซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงการในการแก้ปัญหาด้าน

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศเฟื่องฟูพร้อมไปด้วยการค้าระหว่างประเทศที่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทได้มีการให้บริการ

ที่ดีแก่ลูกค้าและบริษัทมีทีมงานหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญอย่างแข็งแกร่ง และมีประสบการณ์

ในการดำเนินงาน70%ของพนักงานของบริษัทจบปริญญาตรี สามารถให้บริการโดยใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาพม่าและภาษาลาว 

บริษัททีพีไอฯมีความมุ่งมั่น ที่จะให้ราคา ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดกับการบริการและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทางบริษัทหวังว่า จะได้รับความสนับสนุนจากทุกๆท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต ขอให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าทุกๆท่านราบรื่น
 
 
 
 
 
                            ขอแสดงความนับถือ