1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเองกำลังโหลด กรุณารอสักครู่

กวางโจว

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์

2. สินค้าต้องมี 300kg หรือ 3Q ขึ้นไป ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าล่ามวันละ 300 หยวน

3. หากต้องการโรงแรมรูปแบบใด ห้องพักแบบไหน รวมทั้งแหล่งซื้อสินค้า สามารถแจ้งล่ามได้

4. รับส่งสนามบิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 1237 หรือ 034-406555

เซินเจิ้น

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์

2. สินค้าต้องมี 300kg หรือ 3Q ขึ้นไป ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าล่ามวันละ 300 หยวน

3. หากต้องการโรงแรมรูปแบบใด ห้องพักแบบไหน รวมทั้งแหล่งซื้อสินค้า สามารถแจ้งล่ามได้

4. รับส่งสนามบิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 1237 หรือ 034-406555

อี้อู

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์

2. สินค้าต้องมี 300kg หรือ 3Q ขึ้นไป ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าล่ามวันละ 300 หยวน

3. หากต้องการโรงแรมรูปแบบใด ห้องพักแบบไหน รวมทั้งแหล่งซื้อสินค้า สามารถแจ้งล่ามได้

4. รับส่งสนามบิน

** แต่ถ้านอกเหนือ 3 เมืองข้างต้น ต้องจ่ายเพิ่ม 300 หยวน รวมทั้งค่าอื่นๆ ** วันอาทิตย์คนขับรถจะไม่อยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 1237 หรือ 034-406555

พม่า

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. แจ้งวันเวลาที่ชัดเจนมีบริการไปรับที่สนามบิน

2. บริการแลกเปลี่ยนเงิน

3. บริการจองโรงแรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 086-400-0200