1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเองกำลังโหลด กรุณารอสักครู่

บริการของเรา

ผู้ให้บริการมีคุณภาพมีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง


นำเข้าสินค้าจีน-ไทย


ส่งออกสินค้าไทย-จีน


นำ-เข้าส่งออกไปพม่า

บริการพาไปซื้อสินค้า


ขนส่งผักและผลไม้แช่เย็น


บริการขนส่งแบบเหมาตู้

บริการพรีออเดอร์จากจีน