1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเองกำลังโหลด กรุณารอสักครู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณบี โทรศัพท์: 086-400-0200

ทางรถ จีน-พม่า (ย่างกุ้ง)

1. ราคาต้องติดต่อกับทางบริษัทเป็นหลักบนเว็บไซต์จะไม่แจ้งราคาผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้

2. ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้เขียนบนกล่องสินค้า (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
1.รหัส 2.เบอร์โทรติดต่อ 3.สินค้าทางรถ

3.สินค้าถึงโกดังที่พระรามสองหลังนำสินค้าขึ้นรถตู้ทางรถ 12-15 วัน ฤดูฝนเส้นทางจะไม่สะดวกอาจจะล่าช้า 3-5 วัน ส่งด่วน 7 วันโดยประมาณ

 

 

ทางรถ ไทย-พม่า (ย่างกุ้ง)

1.ราคาต้องติดต่อกับทางบริษัทเป็นหลักบนเว็บไซต์จะไม่แจ้งราคาผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้

2.ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้เขียนบนกล่องสินค้า (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
1.รหัส 2.เบอร์โทรติดต่อ 3.สินค้าทางรถ

3.สินค้าถึงโกดังที่พระรามสองหลังนำสินค้าขึ้นรถตู้ทางรถ 7-10 วัน