X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

นำเข้า-ส่งออก ลาว
 
ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการกับบริษัท ทีพีไอ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด สาขาลาว เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการส่งทางรถที่ชัดเจน
(ผู้ส่งต้องพูดคุยการชำระค่าขนส่งกับผู้รับ จะชำระเงินก่อนหรือชำระเงินปลายทาง)
 
 
ขั้นตอนการบริการ
1.สมัครเป็นสมาชิกบริษัท TPI
2.ใช้รหัสลูกค้าในการขนส่งสินค้าและรับสินค้า
3.เมื่อลูกค้าจะส่งสินค้าต้องแจ้งชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ต้องการส่ง
4.ผู้ส่งควรต้องทำเครื่องหมายไว้ข้างกล่อง1. รหัสลูกค้า2.เบอร์โทรติดต่อ3.ส่งไปที่ลาว4.ทางรถ(สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้)
5.เมื่อผู้ส่งจะทำการส่งต้องทำการบรรจุสินค้าให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
6.เมื่อสินค้าไปถึงสาขาลาว หากผู้รับอยู่ภายในเขตเวียงจันทน์บริษัทTPIมีบริการจัดส่งถึงบ้าน
7.หลังจากใส่ตู้ 6-7วัน ก็จะขนส่งถึงประเทศลาว(เวียงจันทน์)
 
ขั้นตอนการบริการ
1. สมัครเป็นสมาชิกบริษัท TPI
2. ใช้รหัสลูกค้าในการขนส่งสินค้าและรับสินค้า
3. เมื่อลูกค้าจะส่งสินค้าต้องแจ้งชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ต้องการส่ง
4. ผู้ส่งควรต้องทำเครื่องหมายไว้ข้างกล่อง1. รหัสลูกค้า2.เบอร์โทรติดต่อ3.ส่งไปที่ลาว4.ทางรถ(สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้)
5. เมื่อผู้ส่งจะทำการส่งต้องทำการบรรจุสินค้าให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
6. เมื่อสินค้าไปถึงสาขาลาว หากผู้รับอยู่ภายในเขตเวียงจันทน์บริษัทTPIมีบริการจัดส่งถึงบ้าน
7. หลังจากใส่ตู้ 15-20 วัน ก็จะขนส่งถึงประเทศลาว(เวียงจันทน์)
 
 
ขั้นตอนการบริการ

1. สมัครเป็นสมาชิกบริษัท TPI
2. ใช้รหัสลูกค้าในการขนส่งสินค้าและรับสินค้า
3. เมื่อลูกค้าจะส่งสินค้าต้องแจ้งชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ต้องการส่ง
4. ผู้ส่งควรต้องทำเครื่องหมายไว้ข้างกล่อง1. รหัสลูกค้า2.เบอร์โทรติดต่อ3.ส่งไปที่ลาว4.ทางรถ(สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้)
5. ลูกค้าต้องให้เบอร์ติดต่อและที่อยู่รับสินค้าของผู้รับ
6. เมื่อผู้ส่งจะทำการส่งต้องทำการบรรจุสินค้าให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หลังจากใส่ตู้ 6-7วัน ก็จะขนส่งถึงประเทศไทย
 
 
ขั้นตอนการบริการ
1. สมัครเป็นสมาชิกบริษัท TPI
2. ใช้รหัสลูกค้าในการขนส่งสินค้าและรับสินค้า
3. เมื่อลูกค้าจะส่งสินค้าต้องแจ้งชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ต้องการส่ง
4. ผู้ส่งควรต้องทำเครื่องหมายไว้ข้างกล่อง1. รหัสลูกค้า2.เบอร์โทรติดต่อ3.ส่งไปที่ลาว4.ทางรถ(สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้)
5. ลูกค้าต้องให้เบอร์ติดต่อและที่อยู่รับสินค้าของผู้รับ
6. เมื่อผู้ส่งจะทำการส่งต้องทำการบรรจุสินค้าให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง หลังจากใส่ตู้ 6-7วัน ก็จะขนส่งถึงประเทศลาว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทร:02059995088
We chat:TPI59995088
Wechat ติดต่อที่ไทย:sai6350
ที่อยู่บริษัทสาขาลาว:万象市科晨汽配城D1号仓库
( Warehouse D1, Kechen Auto Parts City, Vientiane City, Laos)
ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019