1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเองกำลังโหลด กรุณารอสักครู่

ขั้นตอนการใช้บริการรถ

1.ลูกค้าตกลงราคาค่าขนส่งกับผู้รับผิดชอบ
(ค่าขนส่งขั้นต่ำ 500 บาท)

2.ผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้กับลูกค้า

3.ลูกค้าบอกทางร้านให้เขียนข้อมูลลงบนกล่องสินค้า
(เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

4.สินค้าถึงโกดังที่พระรามสอง หลังนำสินค้าขึ้นตู้ 5 วัน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1237 หรือ (+66)034-406-555 ต่อ 127 คุณวิ
 
 

ขั้นตอนการใช้บริการเรือ

1.ลูกค้าตกลงราคาค่าขนส่งกับผู้รับผิดชอบ
(ค่าขนส่งขั้นต่ำ 400 บาท)

2.ผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้กับลูกค้า

3.ลูกค้าบอกทางร้านให้เขียนข้อมูลลงบนกล่องสินค้า
(เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

4.สินค้าถึงโกดังที่พระรามสอง หลังนำสินค้าขึ้นตู้ 12-15 วัน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1237 หรือ (+66)034-406-555 ต่อ 131 คุณหญิง