1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเอง



กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

ค่าบริการนำเข้า






คิดราคาตามปริมาตรสินค้า
เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา
สินค้า 1 คิว ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 350 kg


วิธีการคำนวณ
กว้าง*ยาว*สูง



คิดราคาตามน้ำหนักสินค้า
เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
สินค้า 1 คิว ที่มีน้ำหนักเกิน 350 kg


หมายเหตุ







สินค้าที่ติด มอก. อย. ราคาจะสูงกว่าสินค้า
ทั่วไป


มีการชดใช้ค่าขนส่ง 3 เท่าเมื่อสินค้าสูญหาย


ค่าบริการรวมค่าภาษีศุลกากรจีน-ไทยไว้
เรียบร้อยเเล้ว






ก่อนส่งสินค้าหรือขณะส่งสินค้าควรมีใบแจ้ง
รายการสินค้าให้พนักงานผู้ดูแล


สินค้า 1 ชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 350 kgของการ
ขนส่งทางรถหรือไม่เกิน 1.5 ตันของการ
ขนส่งทางเรือต้องแจ้งล่วงหน้า


สินค้าเป็นของเหลวอาหารยารักษาโรคหรือ
สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทางบริษัทจะไม่รับขนส่ง






สินค้าเกิน 300 kg หรือ 1Q ขึ้นไปส่งฟรี
ภายในเขตกรุงเทพหากต่ำกว่าจะคิดค่าจัด
ส่งตามระยะทาง