X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

 
 

 

 

วันที่ 1 มี.ค. 60 — การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บางพื้นที่ ในวันที่ 2-6 มี.ค. 2560 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

Credit by springnews.co.thแชร์ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2018