1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเองกำลังโหลด กรุณารอสักครู่

เช็กพื้นที่! กฟน. งดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว 17-22 ส.ค. นี้


 

 

 

 

 

วันที่ 16 ส.ค. 60 | การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 17-22 ส.ค. 2560 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit by springnews.co.th