1237

รวดเร็ว รับประกัน ราคาเป็นกันเองกำลังโหลด กรุณารอสักครู่

พาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้า-ส่งออก 8 สินค้ามี


 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ลงนามโดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีเนื้อหาดังนี้ โดยที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 

 

 

Credit by posttoday.com